Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Karlsson, Fredrik
Publikation: Bridging the Gap between Method for Method Configuration and Situational Method Engineering
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress