Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Nilsson, Anders G.
Publikation: Perspectives on Business Modelling: Understanding and Changing Organisations
Publikationstyp: Böcker
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress