Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Axelsson, Karin
Publikation: The Social Construction of Data Stability – Discovering Strategies for Establishing and Preserving Stability in Data Bases
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress