Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Eriksson, Owen
Publikation: The Swedish National Road Database – Analysing governing principles for an information systems architecture
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress