Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Christiansson, Benneth
Publikation: Komponentbasera informationssystem - Vad säger teori och praktik?
Publikationstyp: Licentiatavhandlingar
Pris:
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress