Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Lindberg, Henrik
Publikation: Webbaserade affärsprocesser - möjligheter och begränsningar
Publikationstyp: Licentiatavhandlingar
Pris:
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress