Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Eriksson, Owen
Publikation: Kommunikationskvalitet hos informationssystem och affärsprocesser
Publikationstyp: Doktorsavhandlingar
Pris:
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress