Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Lind, Mikael
Publikation: Från system till process – kriterier för processbestämning vid verksamhetsanalys
Publikationstyp: Doktorsavhandlingar
Pris:
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress