Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Goldkuhl, Göran
Publikation: On the relations between information systems and organizational activities: Integration and separation as thought models
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress