Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Seigerroth, Ulf
Publikation: Integration av förändringsmetoder - en modell för välgrundad metodintegration
Publikationstyp: Licentiatavhandlingar
Pris:
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress