Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Röstlinger, Annie
Publikation: Utvärdering och förändring av datorstödda kommunala verksamheter - Rapport från en förstudie bland kommuner i Östergötland
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress