Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Axelsson, Karin
Publikation: Några problem vid verksamhetsbaserad systemstrukturering - Erfarenheter från tre fallstudier
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress