Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Christiansson, Marie-Therese
Publikation: Inter-organisatorisk verksamhetsutveckling - metoder som stöd vid utveckling av partnerskap och informationssystem
Publikationstyp: Licentiatavhandlingar
Pris:
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress