Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Cronholm, Stefan
Publikation: Meanings and motives of method customization in CASE environments - observations and categorizations from an empirical study
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress