Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Melin, Ulf
Publikation: Informationssystem vid ökad affärs- och processorientering - egenskaper, strategier och utveckling
Publikationstyp: Licentiatavhandlingar
Pris:
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress