Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Nilsson, Anders G.
Publikation: Klassisk Informationssystemteori: Fokus på Börje Langefors infologiska teoribildning
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress