Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Karlsson, Boris
Publikation: Metodanalys för förståelse och utveckling av system-utvecklingsverksamhet - analys och värdering av systemutvecklingsmodeller och dess användning
Publikationstyp: Licentiatavhandlingar
Pris:
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress