Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Eriksson, Owen
Publikation: Process- och aktivitetstänkande i samband med ekonomisk utvärdering av IS/IT
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress