Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Cronholm, Stefan
Publikation: Why CASE Tools in Information Systems Development? - an Empirical Study Concerning Motives for Investing in CASE Tools
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress