Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Karlsson, Boris
Publikation: Metodanalys som underlag för kvalitetssäkring av VAC-konceptet - utveckling och tillämpning av grundsyn på koncept
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress