Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Eriksson, Owen
Publikation: Informationsteknik som stöd för transport, resande och inter-organisatorisk samverkan, version 1
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress