Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Åbom, Carita
Publikation: Videomötesteknik i olika affärssituationer - möjligheter och hinder
Publikationstyp: Licentiatavhandlingar
Pris:
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress