Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Andersson, R
Publikation: Den glömda kundgruppen: En leverantörsstudie av den svenska marknaden för standardsystem
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress