Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Seigerroth, Ulf
Publikation: Affärsprocesstänkande i samband med en verksamhetsdiagnos på ett trävaruföretag
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress