Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Christiansson, Marie-Therese
Publikation: Metod för utveckling av IO-samverkan - Toppledarforum - elektronisk handel för kommuner, landsting och stat - ett tillämpningsprojekt
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress