Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Nordström, Malin
Publikation: Systemförvaltning i praktiken - en kvalitativ studie avseende centrala begrepp, aktiviteter och ansvarsroller
Publikationstyp: Licentiatavhandlingar
Pris:
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress