Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Axelsson, Karin
Publikation: Metodisk systemstrukturering - att skapa samstämmighet mellan informationssystemarkitektur och verksamhet
Publikationstyp: Doktorsavhandlingar
Pris:
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress