Medlemmar VITS

Namn:Askenäs, Linda  
Organisation: Linköpings universitet & Linnéuniversitet  
ePost:  
Intresseområde: x  
Publikationer:  


Namn:Axelsson, Karin  
Organisation: Linköpings universitet  
ePost:  
Webbplats:  
Intresseområde: E-förvaltning, offentliga e-tjänster, inter-organisatoriska relationer, affärsaktsteori, inter-organisatoriska informationssystem, systemstrukturering  
Publikationer:  


Namn:Cronholm, Stefan  
Organisation: Linköpings universitet  
ePost:  
Webbplats:  
Intresseområde: Design av informationssystem, utvärdering av informationssystem, metoder och datorstöd i systemutvecklingsprocessen, forskningsmetoder  
Publikationer:  


Namn:Eriksson, Owen  
ePost:  
Webbplats:  
Intresseområde: Utvärdering och utformning av informationssystem och verksamheter med kommunikativ handlingsteori som grund. Tjänsteutveckling och systemarkitekturer i samband med IT och mobilitet.  
Publikationer: