Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Nordström, M; (2007) Mera Affärsmässig Förvaltningsstyrning. -en bok om (system-) förvaltning.
  Nordström, M; (2006) Pm3 -På Maintenance Management Model. Modellbeskrivning
  Nordström, M; (2006) pm3-På Maintenance Management Model [engels version]. Engels version av modellbeskrivning
  Nordström, M; Welander, T; (2002) Affärsmässig förvaltningsstyrning – en referensmodell för (system-) förvaltning.
  Nordström, M; Welander, T; (1996) Affärsmässig Systemförvaltning.
  Nordström, M; (2005) Styrbar Systemförvaltning -att organisera systemförvaltningsverksamhet med hjälp av effektiva förvaltningsobjekt. Linköpings Universitet
  Nordström, M; (1995) Systemförvaltning i praktiken - en kvalitativ studie avseende centrala begrepp, aktiviteter och ansvarsroller.
Goldkuhl, G; Nordström, M; (2014) Challenges in IT service management: institution vs. improvisation. The 3rd International workshop on IT Artefact Design & Workpractice Improvement, Friedrichshafen
Nordström, M; (2014) pm3 evolutionen – en innovationsberättelse från systemförvaltning till IT-governance. IEI, LiU
  Nordström, M; Axelsson, K; Melin, U; (2011) Exploring the characteristics of information systems maintenance – Defining focus and content through objects. In Salmela H and Sell A (2011, Eds.) SCIS 2011, LNBIP 86, Springer-Verlag Berlin Heidelberg Proceedings of the Second Scandinavian Conference on Information Systems (SCIS’2011), Turku, Finland, 16-19 August 2011, pp. 112–123
Sidan 1 av 2Prev[1]2Next v
[Condition]Avancerat filter