Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Goldkuhl, G; Larsson, U; (2004) IT-design i verksamhetskontexter – kunskap i handling vid professionella möten. I E. Jernström & R. Säljö (red). Lärande i arbetsliv och var dag (s. 150-169). Jönköing: Brain Books
  Larsson, U; (2004) Designarbete i dialog - karaktärisering av interaktionen mellan användare och utvecklare i en systemutvecklingsprocess. Licentiatavhandling FiF 77, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, Linköping.
Holgersson, S; Röstlinger, A; Goldkuhl, G; Larsson, U; Askenäs, L; (2011) En studie a användning av datorer i kommunala gymnasieskolor i Jönköping: Redovisning av etapp 1 (1:1-projektet). VITS, IEI, LiU
  Larsson, U; Goldkuhl, G; Johansson, B; (2009) Customer communication in distance shopping: how to reveal complexities through socio-pragmatic conversation analysis. International Journal of Electronic Customer Relationship Management, Vol 3 (3), p 236-263
Larsson, U; Johansson, B; Goldkuhl, G; (2006) Revealing the Complexity of Customer Communication in Distance Shopping: A Socio-Pragmatic Conversation Analysis. In Proc of the 4th International Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS), Borås
  Larsson, U; (2004) Design promoting characteristics of interaction in an ISD process. In J. Bubenko jr., S. Fischer-Hübner, S. Lindskog & A. G. Nilsson (Eds.). Promote IT 2004 - Proceedings of the Fourth Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities an University Colleges in Sweden, Part 2. Kalstad: Karlstad University Press
  Larsson, U; (2003) Patterns of interaction in design talks during a sys. dev. process. Promote IT 2003 - Third Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities an University Colleges in Sweden, Visby
  Larsson, U; (2002) User participation and dialogue. In J. Bubenko jr. & B. Wangler (Eds.), Promote IT 2002 Second Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities an University Colleges in Sweden. Skövde: University of Skövde
Sidan 1 av 1Prev[1]Next v
[Condition]Avancerat filter