Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Nilsson, A; Pettersson, J; (2001) On Methods for Systems Development in Professional Organisations: The Karlstad University Approach to Informations Systems and its Role in Society,. Studentlitteratur, Lund
  Nilsson, A; Pettersson, J; (2000) Om metoder för systemutveckling i professionella organisationer: Karlstadskolans syn på informatikens roll i samhället,. Studentlitteratur, Lund
  Nilsson, A; Tolis, C; Nellborn, C; (1999) Perspectives on Business Modelling: Understanding and Changing Organisations.
Brandt, P; Carlsson, R; Nilsson, A; (1998) Välja och Förvalta Standardsystem.
Nilsson, A; (2006) Information Systems Development – Some Highlights from Infology. in Bubenko J et al (eds, 2006) ICT for people. 40 years of academic development in Stockholm, DSV, Stockholm University
  Nilsson, A; (2002) A Business Developer's Toolbox - Methods in Concert. Proceedings of the ISD 2002 Conference, Riga Technical University, Latvia
  Nilsson, A; (2001) Affärsutvecklarens verktygslåda - utvecklingsarbete med metoder i samspel. Ingår i Gottschalk, Petter; Welle-Strand, Anne (2001) Laering gjennom ökonomi, system og prosjekt Festskrift till Erling S. Andersens sekstiårsdag, NKI Forlaget, Oslo, sid. 195-218 (ISBN 82-562-5374-6)
  Tolis, C; Nilsson, A; (1998) Business Models and IS/IT in Process Orientation.
  Andersson, R; Nilsson, A; (1996) Den glömda kundgruppen: En leverantörsstudie av den svenska marknaden för standardsystem.
  Andersson, R; Nilsson, A; (1996) Standardsystem idag och i framtiden: En leverantörsstudie.
Sidan 1 av 2Prev[1]2Next v
[Condition]Avancerat filter