Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Goldkuhl, G; Lind, M; (2007) Grounding Business Interaction Models: Socio-Instrumental Pragmatism as a Theoretical Foundation. in Rittgen P (Ed. 2007) Handbook of Ontologies for Business Interaction, Idea Group, Hershey, PA , p 69-86
  Goldkuhl, G; Lind, M; Ågerfalk, P; (2003) Proceedings of Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS 2003). Linköping, Sweden: Linköping University.
  Goldkuhl, G; Lind, M; Seigerroth, U; Ågerfalk, P; (1999) The Language Action Perspective on Communication Modelling: Proceedings of the Fourth International Workshop, Internationella handelshögskolan i Jönköping.
  Lind, M; (2001) Från system till process – kriterier för processbestämning vid verksamhetsanalys. PhD-thesis, Linköping University
  Lind, M; (1996) Affärsprocessinriktad förändringsanalys - utveckling och tillämpning av synsätt och metod. Licentiatavhandling, Linköpings Universitet
Hjalmarsson, A; Lind, M; (2011) Challenges in establishing sustainable innovation. Proc of the 19th European Conference on Information Systems (ECIS-2011), Helsinki
Cronholm, S; Göbel, H; Haraldson, S; Lind, M; Alexandersson, N; Seigerroth, U; (2011) Collaborative Practice - an action research approach to efficient ITSM. International and Inter-disciplinary Workshop on Practice Research June 8, 2011, Helsinki, Finland
Lind, M; Salomonson, N; (2008) An Efficient Customer Service – Finding a Balance Between Self-service Technology and Inter-personal Interaction. Proceedings of the 5th International Conference on Action in Language, Organisations, and Information Systems
Lind, M; Goldkuhl, G; (2008) Categories of Public e-Services - an Inquiry Based on the e-Diamond Model. e-Challenges 2008, Stockholm
  Goldkuhl, G; Lind, M; (2008) Coordination and transformation in business processes: towards an integrated view. Business Process Management Journal, Vol 14 (6) pp 761-777
Sidan 1 av 8Prev[1]2345678Next v
[Condition]Avancerat filter