Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Goldkuhl, G; Lind, M; (2007) Grounding Business Interaction Models: Socio-Instrumental Pragmatism as a Theoretical Foundation. in Rittgen P (Ed. 2007) Handbook of Ontologies for Business Interaction, Idea Group, Hershey, PA , p 69-86
  Goldkuhl, G; Larsson, U; (2004) IT-design i verksamhetskontexter – kunskap i handling vid professionella möten. I E. Jernström & R. Säljö (red). Lärande i arbetsliv och var dag (s. 150-169). Jönköing: Brain Books
  Goldkuhl, G; Lind, M; Ågerfalk, P; (2003) Proceedings of Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS 2003). Linköping, Sweden: Linköping University.
  Goldkuhl, G; Lind, M; Seigerroth, U; Ågerfalk, P; (1999) The Language Action Perspective on Communication Modelling: Proceedings of the Fourth International Workshop, Internationella handelshögskolan i Jönköping.
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; Hedström, K; (1998) Organisation och utveckling av IT i kommuner. Ajour nr 1, Svenska Kommunförbundet, Stockholm
  Axelsson, K; Goldkuhl, G; (1998) Strukturering av informationssystem - arkitekturstrategier i teori och praktik.
  Goldkuhl, G; (1993) Verksamhetsutveckla datasystem.
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; (2020) Digitala resurser i verksamheter. IEI/LiU
Goldkuhl, G; (2020) Dimensions of e-government interoperation: Discoveries from a case study on digital medical certificates . the 17th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG-2020), Göteborg
  Goldkuhl, G; (2019) Between overexploitation and underexploitation of digital opportunities – Learnings from a case study on digital medical certificates. Pre-ICIS Workshop on E-Government, Munich
Sidan 1 av 25Prev[1]234567232425Next v
[Condition]Avancerat filter