Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Collste, G; Duquenoy, P; Hedström, K; Kimppa, K; Mordini, E; (2006) ICT in Medicine and Health Care: Assessing Social, Ethical, and Legal Issues.. In IFIP, vol. 223, Social Informatics: An Information Society for All? In Remembrance of Rob Kling, eds. Berleur, J., Nurminen, M., Impagliazzo, J
  Hedström, K; (2006) IT i äldreomsorgen - en fråga om värden . Studentlitteratur, Lund
  Hedström, K; (2004) The socio-political construction of CareSys. How Interests and Values Influence Computerization. . In: Jan Damsgaard & Helle Zinner Henriksen (eds). Networked Informatin Technologies. Diffusion and Adaptation, p 1-18.
Goldkuhl, G; Röstlinger, A; Hedström, K; (1998) Organisation och utveckling av IT i kommuner. Ajour nr 1, Svenska Kommunförbundet, Stockholm
Hedström, K; (2004) Spår av datoriseringens värden - Effekter av IT i äldreomsorg.. Doktorsavhandling.
Hedström, K; (2000) Kunskapsanvändning och kunskapsutveckling hos verksamhetskonsulter - erfarenheter från ett FoU-samarbete.
Karlsson, F; Goldkuhl, G; Hedström, K; (2014) Practice-Based Discourse Analysis of Information Security Policy in Health Care. The 11th Scandinavian Workshop on E-government (SWEG-2014), February 4-5, 2014, Linköping University
Grönlund, Å; Andersson, A; Hedström, K; (2006) Right on time – understanding eGovernment in developing countries. Proceedings IFIP 8.2, Social Inclusion: Societal & Organizational Implications for Information Systems, July 13-15, 2006. Limerick, Ireland.
Grönlund, Å; Andersson, A; Hedström, K; (2006) Right on Time: Understanding eGovernment in Developing Countries. . IFIP International Federation for Information Processing, Volume 208, Social Inclusion: Societal and Organizational. Trauth, E., Howcraft, D., Butler, T., Fitzgerlad, B., Degross, J. (eds.).
Eliason, E; Hedström, K; (2005) Mediated values in Swedish municipality Website design. Presented at Ethicomp, September 12-15, Linköping, Sweden
Sidan 1 av 3Prev[1]23Next v
[Condition]Avancerat filter