Publikationer

Sök publikationer: 
...v
...v
Titel 
  Cronholm, S; (1998) Metodverktyg och användbarhet - en studie av datorstödd metodbaserad systemutveckling.
  Cronholm, S; (1994) Varför CASE-verktyg i systemutveckling? - En motiv- och konsekvensstudie avseende arbetssätt och arbetsformer.
Goldkuhl, G; Cronholm, S; (2018) Multi-grounded theory – an update. International Journal of Qualitative Methods, Vol 17, p 1-5
Cronholm, S; Göbel, H; Haraldson, S; Lind, M; Alexandersson, N; Seigerroth, U; (2011) Collaborative Practice - an action research approach to efficient ITSM. International and Inter-disciplinary Workshop on Practice Research June 8, 2011, Helsinki, Finland
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2011) Gruppbaserad förädling av praktiska kunskaper -nomadiska systemutvecklare i samverkan (PRAXIS). Slutrapport från FoU-projekt 2007-2009, VITS, IEI, Linköpings universitet
Goldkuhl, G; Cronholm, S; (2010) Adding theoretical grounding to grounded theory – Towards Multi-grounded theory. , International Journal of Qualitative Methods, Vol 9 (2), p 187-205
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2010) Handlingsbara IT-system – design och utvärdering . VITS/IDA, Linköpings universitet
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2010) Reflected Action Learning - a Method for Collective Competence Development. In proceedings of the 11th European Conference Knowledge Management (ECKM). Sep 2-3. Famalicao, Portugal.
Cronholm, S; (2010) Utvärdering av Vindtjänsten - en e-tjänst för analys av vindkraftsförhållanden.
Cronholm, S; Goldkuhl, G; (2009) Competence Development among IT-Consultants. Accepted to International Conference on Knowledge Management and Information Sharing (KMIS, Madeira, 6-8 October, Portugal
Sidan 1 av 5Prev[1]2345Next v
[Condition]Avancerat filter