Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet
Verksamhetsutveckling, IT-användning, Styrning och samverkan

VITS är en forskningsgrupp vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), Linköpings universitet.  VITS-gruppen bedriver forskning kring:  
  • IT-användning och verksamhetseffekter
  • Affärsprocesser och IT
  • E-förvaltning
  • Verksamhetsutveckling och förändringsprocesser
  • Systemutvecklingsprocesser; metoder för design och modellering
  • Arbetsformer: Participation och facilitering
  • Utvärdering av IT-system
  • Systemförvaltning
  • Metodanvändning och metodförnyelse
  • Kvalitativ och pragmatisk forskning

VITS forskning är verksamhetsinriktad och praktikfältsorienterad. Målet är att utveckla kunskaper som är användbara och nyttiga för praktikfältet.


Några aktuella rapporter från VITS
  
 Goldkuhl, G; Separation or unity? Behavioral science vs. design science
 Goldkuhl, G; Röstlinger, A; Digitala resurser i verksamheter
 Goldkuhl, G; Röstlinger, A; Inter-organisational e-government: From four levels of interoperability to seven dimensions of co-governance
 Goldkuhl, G; The design of practice and the practice of design
 Goldkuhl, G; Röstlinger, A; RESONANS guide för samstyrning av digitala resurser i offentlig sektor: Praktisk-empirisk kvalitetssäkring
 Goldkuhl, G; Sjöström, J; Closing the practice loop: Practice design research
 Goldkuhl, G; Röstlinger, A; Projektbeskrivning: Vägledning för samstyrning och strategisk kvalitetssäkring av digitala resurser i offentlig sektor (RESONANS guide)
 Eriksson, O; Goldkuhl, G; Studie av en samling offentliggemensamma digitala resurser: Informationsförsörjning för ekonomiskt bistånd
 Goldkuhl, G; Röstlinger, A; Flak, L; Nationella företagsportaler som integrerade tjänstearenor: En komparativ studie av Altinn.no och Verksamt.se
 Goldkuhl, G; Nordström, M; Challenges in IT service management: institution vs. improvisation
 Goldkuhl, G; Röstlinger, A; Studie av en offentliggemensam digital resurs: Verksamt.se
 Eriksson, O; Studie av en samling offentliggemensamma digitala resurser: E-recept