VITS/
Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet
Verksamhetsutveckling, IT-användning, Styrning och samverkan

VITS är en forskningsgrupp vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), Linköpings universitet.  VITS-gruppen bedriver forskning kring:  
  • IT-användning och verksamhetseffekter
  • Affärsprocesser och IT
  • E-förvaltning
  • Verksamhetsutveckling och förändringsprocesser
  • Systemutvecklingsprocesser; metoder för design och modellering
  • Arbetsformer: Participation och facilitering
  • Utvärdering av IT-system
  • Systemförvaltning
  • Metodanvändning och metodförnyelse
  • Kvalitativ och pragmatisk forskning

VITS forskning är verksamhetsinriktad och praktikfältsorienterad. Målet är att utveckla kunskaper som är användbara och nyttiga för praktikfältet.


Några aktuella rapporter från VITS

  
Eriksson, O; Studie av en samling offentliggemensamma digitala resurser: E-recept
Eriksson, O; Studie av en samling offentliggemensamma digitala resurser: Ladok
Nordström, M; pm3 evolutionen – en innovationsberättelse från systemförvaltning till IT-governance
Goldkuhl, G; Eriksson, O; Persson, A; Röstlinger, A; Offentliggemensamma digitala resurser: Utmaningar i samstyrning och samanvändning inom svensk e-förvaltning (RESONANS slutrapport)
Goldkuhl, G; Mötet mellan institution och situation i tjänstestyrning: Studier av organisatorisk förmåga
Goldkuhl, G; Lagsten, J; Att lära om innovation i offentlig sektor: Studier i Action Innovation
Goldkuhl, G; Lagsten, J; In search for an innovation theory: A practical theory for inquiry and co-learning
Goldkuhl, G; Nordström, M; Challenges in IT service management: institution vs. improvisation
Röstlinger, A; (Broberg) Danielsson, H; Holgersson, S; Goldkuhl, G; Rätt riktning med Skolkompassen? En studie av en lärplattforms användning i gymnasieskolan i Jönköping
Goldkuhl, G; The IT artefact: An ensemble of the social and the technical? – A rejoinder
Goldkuhl, G; From ensemble view to ensemble artefact – An inquiry on conceptualisations of the IT artefact
Karlsson, F; Goldkuhl, G; Hedström, K; Practice-Based Discourse Analysis of Information Security Policy in Health Care

Tidigare rapporter under 2014...