Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet
Verksamhetsutveckling, IT-användning, Styrning och samverkan

VITS är en forskningsgrupp vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), Linköpings universitet.  VITS-gruppen bedriver forskning kring:  
  • IT-användning och verksamhetseffekter
  • Affärsprocesser och IT
  • E-förvaltning
  • Verksamhetsutveckling och förändringsprocesser
  • Systemutvecklingsprocesser; metoder för design och modellering
  • Arbetsformer: Participation och facilitering
  • Utvärdering av IT-system
  • Systemförvaltning
  • Metodanvändning och metodförnyelse
  • Kvalitativ och pragmatisk forskning

VITS forskning är verksamhetsinriktad och praktikfältsorienterad. Målet är att utveckla kunskaper som är användbara och nyttiga för praktikfältet.


Några aktuella rapporter från VITS
  
 Goldkuhl, G; Röstlinger, A; Digitala resurser i verksamheter
 Goldkuhl, G; Grounded Theory in Information Systems Research – from Themes in IS Discourse to Possible Developments
 Goldkuhl, G; Value types in e-government: The digital artifact as value carrier and value contributor
 Goldkuhl, G; Röstlinger, A; Ta tempen på digitala läkarintyg – en diagnostisk studie av intygsdigitalisering
 Goldkuhl, G; The generation of qualitative data in information systems research: the diversity of empirical research methods
 Goldkuhl, G; Röstlinger, A; Metodisk verksamhetsutveckling - Tänkesätt och arbetssätt vid förändringsarbete
 Goldkuhl, G; Sjöström, J; Design science in the field: Practice design research
 Goldkuhl, G; Cronholm, S; Multi-grounded theory – an update
 Goldkuhl, G; Röstlinger, A; Governance of shared digital artifacts in the public sector: A multi-dimensional approach
 Goldkuhl, G; Clarifying and improving the digitization of practices – The research agenda of socio-instrumental practice knowledge
 Goldkuhl, G; Relevance and clarity in information systems research – The pragmatist agenda of multi-grounded practice research
 Goldkuhl, G; Röstlinger, A; Metod och modellering i verksamhetsutveckling