Medlemmar VITS alumni

Namn:Ågerfalk, Pär J.  
Organisation: Uppsala universitet  
ePost:  
Webbplats:  
Intresseområde: Handlingsteoretiska utgångspunkter för att förstå och förbättra använding och utveckling av IT-system, inklusive metoder, processer och "systemutveckling i praktken".  
Publikationer: