Medlemmar VITS

Namn:Persson, Anders  
Organisation: Linköpings universitet  
ePost:  
Intresseområde: E-förvaltning  
Publikationer:  


Namn:Petersson, Johan  
Organisation: Örebro universitet  
ePost:  
Webbplats:  
Intresseområde: Informationssystem för elektroniska marknadsplatser  
Publikationer:  


Namn:Rosén, Thomas  
Organisation: Linköpings universitet  
ePost:  
Webbplats:  
Intresseområde: Affärsmodeller för öppen programvara Samverkansmodeller för offentlig förvaltning  
Publikationer:  


Namn:Röstlinger, Annie  
Organisation: Linköpings universitet  
ePost:  
Intresseområde: Teorier, modeller och metoder för diagnos och förändring av informationssystem och verksamheter  
Publikationer:  


Namn:Sjöström, Jonas  
Organisation: Uppsala Universitet  
ePost:  
Webbplats:  
Intresseområde: Information Systems Actability Theory (ISAT), IT som socialt fenomen, brukskvaliteter i IT-system, användbarhet  
Publikationer:  


Namn:Söderström, Fredrik  
ePost:  
Intresseområde: E-legitimationer  
Publikationer: