Medlemmar VITS alumni

Namn:Karlsson, Boris  
Organisation: Volvo IT  
ePost:  
Intresseområde: Kombinering av olika SU-metoder genom metodanalys  
Publikationer:  


Namn:Karlsson, Fredrik  
Organisation: Örebro universitet  
ePost:  
Intresseområde: Konfiguration av systemutvecklingsmetoder  
Publikationer:  


Namn:Kolkowska, Ella  
Organisation: Örebro universitet  
ePost:  
Intresseområde: IT-säkerhet  
Publikationer:  


Namn:Lagsten, Jenny  
Organisation: Örebro universitet  
ePost:  
Webbplats:  
Intresseområde: Utvärdering av informationssystem  
Publikationer:  


Namn:Nilsson, Anders G.  
Organisation: Karlstads universitet  
ePost:  
Webbplats:  
Intresseområde: Business Modelling (affärsmodellering), standardsystem i verksamheter, multimediautveckling  
Publikationer: