Medlemmar VITS

Namn:Karlsson, Eva  
Organisation: Transportstyrelsen  
ePost:  
Intresseområde: Verksamhetsprocesser och informationssystem  
Publikationer:  


Namn:Larsson, Ulf  
Organisation: Internationella Handelshögskolan i Jönköping  
ePost:  
Intresseområde: Användarmedverkan i systemutvecklingsprocessen  
Publikationer:  


Namn:Lind, Mikael  
Organisation: Högskolan i Borås  
ePost:  
Webbplats:  
Intresseområde: Affärsprocessinriktad verksamhets- och systemutveckling, Processer och IS/IT, Förändringsanalys, Koordination, Metodutveckling  
Publikationer:  


Namn:Lindgren, Ida  
Organisation: Linköpings universitet  
ePost:  
Intresseområde: E-tjänster, Aktörsgrupper, Attityder och tillit, m.m.  
Publikationer:  


Namn:Melin, Ulf  
Organisation: Linköpings universitet  
ePost:  
Webbplats:  
Intresseområde: Samspelet organisering och IT, koordination, processer, ERP-system, e-government, forskningsansatser  
Publikationer:  


Namn:Nordström, Malin  
Organisation: På AB & Linköpings universitet  
ePost:  
Intresseområde: Systemförvaltning, förvaltningsstyrning, skapande av optimala förvaltningsobjekt  
Publikationer:  


Namn:Olausson, Jan  
Organisation: Jämtlands läns landsting  
ePost:  
Intresseområde: Verksamhetsutveckling genom en fokusering på etablering, vidareföring och utvärdering av uppdrag. Uppdragens koordinerande effekter.  
Publikationer: