Medlemmar VITS alumni

Namn:Forsman, Anders  
Organisation: Högskolan Dalarna  
ePost:  
Webbplats:  
Intresseområde: Standardisering och dess effekter på informationssamverkan och IT-tjänster.  
Publikationer:  


Namn:Hedberg, Patrik  
Organisation: Högskolan i Borås  
ePost:  
Webbplats:  
Intresseområde: Processrekonstruktioner och förändringsarbete. Likheter och skillnader mellan verksamhetsinriktad systemutveckling och offensiv kvalitetsutveckling  
Publikationer:  


Namn:Hedström, Karin  
Organisation: Örebro universitet  
ePost:  
Webbplats:  
Intresseområde: Datoriseringens värden och effekter. Utveckling av informationssystem som stöd för arbete inom äldreomsorg.  
Publikationer:  


Namn:Hjalmarsson, Anders  
Organisation: Högskolan i Borås  
ePost:  
Webbplats:  
Intresseområde: Studier av hur verksamheter förändras genom ett praktikorienterat perspektiv på förändringsarbete. Intressanta begrepp är förändring/förbättring, metautveckling, process, design, seminarie-bsaerad procesmodellering, kreativitet och systematik m.fl.  
Publikationer:  


Namn:Johansson, Björn  
Organisation: Copenhagen Business School  
ePost:  
Webbplats:  
Intresseområde: Sourcing av IT, Outsourcing, Insourcing, Netsourcing. Interorganisatorisk samverkan  
Publikationer: