Medlemmar VITS

Namn:Goldkuhl, Göran  
Organisation: Linköpings universitet  
ePost:  
Webbplats:  
Intresseområde: Sociopragmatisk kunskapsbildning om informationssystem, verksamheter och dess förändring  
Publikationer:  


Namn:Halilovic, Amra  
Organisation: Högskolan Dalarna  
ePost:  
Intresseområde: Komponenthantering som praktik är mitt avhandlingsprojekt. Projektet bedrivs i samarbete med Vägverket, Rikskatteverket och Riksförsäkringsverket.  
Publikationer:  


Namn:Hammar, Ann-Margreth  
Organisation: På AB, Linköpings universitet  
ePost:  
Intresseområde: Systemförvaltning  
Publikationer:  


Namn:Haraldson, Sandra  
Organisation: Högskolan i Borås  
ePost:  
Webbplats:  
Intresseområde: Verksamhetsutveckling genom att studera affärshandlingars roll i IO-samverkan. Fokus är affärsinteraktion i långsiktiga relationer med trejdepartslogistik.  
Publikationer:  


Namn:Holgersson, Stefan  
Organisation: Linköpings universitet & Polismyndigheten i Stockholms län  
ePost:  
Intresseområde: Förändringsanalys av verksamhet och informationssystem inom polisen  
Publikationer: